OM OSS

Polaritet.com

Kortfattat är Polaritet.com en tankesmedja som kommer att bemöta politiska partiers idepolitik i frågor som rör hederskultur, islamism och integration. Som genom kunskapsspridning kommer bemöta den polarisering högerradikala och identitetsvänstern bidrar till. Polaritet kommer göra detta utifrån ett jämställdhets, sekulärt och antirasistisk perspektiv och ståndpunkt.

Namnet Polaritet föll sig naturlig då vi önskar vara en motpol mot båda identitetspolitiken som den högerradikala. Vi vill undvika polaritet som ja eller nej till invandring, och istället diskutera de politiska sakfrågor som rör de samhällsproblem Sverige nu har på grund av i mångt och tycke har haft en stor invandring.

Polaritet existerar i opinionsbildande syfte, att genom uppmärksamma och sprida kunskap om kulturella yttringar och ideologier som strider mot de mänskliga rättigheterna bidra till ökad förståelse för en del samhällsproblem, och arbeta aktivt för en fungerande integrationspolitik. I sikt vara en bidragande orsak till att politiker genomför de lagändringar som behövs för att man ska kunna bekämpa tex radikal islam i samhället.

Polaritet.com är ett partipolitiskt och religiöst obundet projekt som har till syfte att skapa opinion emot antidemokratiska rörelser och krafter i samhället. Genom att ge läsaren djupare insikt och förståelse för ämnen som hederskultur och islamism vara opinionsbildande.